Etikettcreative-commons
Läst 6949 ggr
AndersT
2015-01-10, 08:12

Creative Commons Zero och Public Domain

Om du vill avsäga dig alla rättigheter till din bild är detta egentligen inte möjligt ensligt svensk lag. Däremot kan du avsäga rättigheterna så långt det är möjligt genom att använda en Creative Commons Zero-licens. Artikeln innehåller information om detta. Artikeln innehåller också viss information om Public Domain, som ska användas för verk vars upphovsrättstid gått ut.

CCO (Creative Commons Zero)

Enligt svensk lag kan du inte avsäga dig upphovsrätten, men det går ändå att ge ett verk en CC0-licens där man avsäger sig sina rättigheter så långt det är möjligt. Texten nedan är hämtad från följande länk:

”Creative Commons rekommenderar inte detta verktyg för verk som redan är public domain i hela världen. Använd i stället public domain-märket för sådana verk”.

”Genom att använda CC0 kan du avsäga dig all Upphovsrätt och relaterade eller närstående rättigheter som du har till ditt verk, så som din ideella rätt (i den mån den är möjlig att avsäga sig), dina publicitets- eller integritetsrättigheter, rättigheter du har som skyddar mot otillbörlig konkurrens och databasrättigheter och rättigheter som skyddar utvinnande, spridande och återanvändning av data”.

Slutsatsen är att du kan inte avsäga dig den ideella rättigheten, men du kan avstå från den.

Public Domain

Texten nedan är tagen från följande länk:

Med hjälp av public domain-märket kan du markera ett verk som är fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner och tydligt förmedla denna status. När det används korrekt gör PDM verket lätt att hitta och tillhandahåller värdefull information om det.

PDM är tänkt att användas för gamla verk som är fria från upphovsrättsliga restriktioner världen över, eller verk som tydligt har placerats i public domain av rättighetsinnehavaren före skyddstidens utgång. Det ska inte användas för att märka verk som är public domain i vissa jurisdiktioner men som har kända upphovsrättsliga restriktioner i andra. För närvarande rekommenderar Creative Commons inte public domain-märket för verk vars upphovsrättsliga status varierar mellan olika jurisdiktioner, även om vi utvecklar metoder för att märka och tagga sådana verk. Du bör diskutera med din juridiska rådgivare om du är osäker på om du ska använda PDM för ett verk du har identifierat.

Anders

Anders
Sajtvärd på bildredigering och bildbank
digitaldarkroom

[Borttaget]
[Borttaget] 
2019-01-16, 04:39
#1

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2019-02-28, 10:03
#2

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2019-04-10, 10:45
#3

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2019-04-23, 12:17
#4

Inlägget är borttaget

Upp till toppen