Välkommen till bildbank.ifokus!

  • Bildbank innehåller bilder som är skänkta av ifokus medlemmar och som får användas av medlemmarna utifrån de villkor innerättshavaren har givit bilden.
  • Till dig som skänker bilder

- Du bidrar med de bilder du själv vill skänka.

- Bilden ska vara tagen av dig.

- Din bild ska innehålla en Creative Commons-licens för att godkännas för 

   publicering.

- Det finns olika licenser och du väljer själv i vilket sammanhang den får användas   

   och vad som får göras med din bild.

- Den ideella rätten kan inte tas från dig. Du äger din bild.

  • Till dig som använder bilderna

- Alla bilder som är upplagda här har en Creative Commons-licens.

- Detta innebär att den på olika sätt kan användas av andra medlemmarna.

- På vilket sätt bilden kan användas framgår av den licens som är bifogad till varje 

   bild.

    Sajt- och bildregler                       Söka en bild -  Lägga in en bild - Använda en bild