Annons:
Etikettupphovsrätt
Läst 6483 ggr
AndersT
2015-01-08, 13:21

Upphovsrätt

Lär dig mer om upphovsrätt. Det är viktigt att veta vad som gäller när man använder andras skapade materiel. Det är omfattande område och olika regler gäller i olika länder. Artikeln tar upp de vanligaste frågorna.

Det är idag enkelt att googla och hitta en bild man gillar eller om man tar en egen bild av något konstverk eller en byggnad. Beroende på vad du fotograferar och i vilket land gäller olika regler. Detsamma gäller för vilka bilder du vill använda, beroende på landets lagar gäller olika regler,

Upphovsrätt är ett omfattande  och ibland ett snårigt område. Det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller. Dels finns svensk lag, dels finns olika lagar i olika länder. Det är ett lands lagar som gäller, så du måste ha koll på vad som gäller i ett visst land om en bild används. EU har sitt inflytande på området också och man har försökt samordna reglerna, men ändå gäller inte samma regler i alla länder. Detta kan få en del konsekvenser…

Freedom of Panorama” - Om du tar en bild av en byggnad och sedan vill publicera denna måste du veta om det är reglerat i det landet om det är OK – från arkitekten – att publicera bilden. Olika regler kan gälla olika länder. Det finns en möjlighet att införa undantag så att det är ok att ta dessa bilder, men de flesta länder har inte infört detta undantag… 

Om du däremot tar en bild av t ex flaggor framför byggnaden finns möjligheten att kringgå upphovsrätten eftersom det är flaggorna som är i fokus för bilden. Dock är detta inte rättsligt prövat.

I Sverige är grundregeln att du får fotografera offentliga byggnader och offentliga verk.

Parody” - Också här gäller olika regler för olika länder. Vanligtvis är det tillåtet att parodiera en person, men om du för in element från en annan bild som har upphovsrättskydd i ett annat land kan detta bryta mot lagen i ett land men inte i ett annat.

Terms” - Hur länge upphovsrätten gäller är olika i olika länder och inte reglerad. Det finns en minimumgräns, men ingen övre gräns. Det vanliga i Europa är livet ut + 70 år. Men Spanien har 80 år. Det verkar finnas undantag också i t ex Rumänien vad gäller barnen till den som har upphovsrätten och i Frankrike finns något undantag om upphovsrättsinnehavaren dog i första eller andra världskriget.

Official works” - Alltså bilder som skapats av offentliga institutioner i EU är inte Public Domain. I USA tillfaller alla dessa bilder per automatik Public Domain.

Pop Culture” - Att till exempel skapa animerade Gif-bilder från evenemang är vanligtvis inte ok och några intressegrupper verkar spåra dessa fenomen, t ex idrottsindustrin.

Svenska regler

Upphovsman

 • Den som trycker av knappen på kameran till en bild är upphovsman.

 • Om någon ber dig ta en bild med sin kamera är det du som ändå är upphovsman.

Upphovsrätt består av två delar, ideell och ekonomisk rätt.

Ideell rätt

 • Du har rätt att bli erkänd som upphovsman till en bild.

 • Du kan kräva att bli namngiven i samband med att bilden publiceras.

 • Du kan motsäga dig att bilden ändras eller publiceras utan ditt tillstånd.

 • Ideell rätt kan inte avsägas, men den kan avstås – alltså du behöver inte kräva att ditt namn publiceras. Någon annan kan aldrig bli upphovsman.

Ekonomisk rätt

 • Denna rätt styr hur bilden får kopieras och spridas vidare.

 • Denna kan överlåtas till någon annan.

 • Vanligen styrs detta av ett avtal mellan upphovsman och köparen av en bild.

  I avtalet bör det regleras vilka villkor som gäller för ersättning och spridning av bilden. Alltså om bilden får säljas vidare och i vilka sammanhang bilden får användas.

 • Rättigheten innebär att man kan sälja bilden flera gånger, såvida du inte gett någon ensamrätt att använda bilden.

 • Muntliga avtal gäller.

 • Den ideella rätten kvarstår för upphovsmannen.

Fotografiskt verk och fotografisk bild

 • Ett fotografiskt verk kan vara svårdefinierat. Det ska ha det man kallar verkshöjd, vilket innebär att det ska vara ett resultat av en persons intellektuella skapande och vara ”unikt och särpräglat ”.

 • Fotografiska verk skyddas i 70 år efter upphovsmannens död.

 • En fotografisk bild är övriga bilder.

 • Fotografiska bilder skyddas av fotografisk rätt i 50 år efter upphovsmannens död.

 • En bildidé omfattas inte av ovanstående regler, alltså kan en bild återskapas av någon annan.

Publicera andras bilder

 • Du kan inte publicera andras bilder, såvida det inte finns tillstånd från upphovsmannen.

 • Det finns vissa undantag för journalistisk verksamhet i samband med arbete en journalist utför.

Fotografera någon annans bild

 • Du kan inte fotografera andras bilder eftersom det är ett intrång i upphovsrätten.

 • Om en bild eller del av bild är med på ett fotografi du tagit är detta i regel inte upphovsrättsintrång. Du kan alltså fotografera en person och om ett verk råkar vara med i bilden är detta vanligen OK.

 • Permanent konst på allmän plats utomhus får avbildas och och spridas utan att det blir ett intrång i upphovsrätten

Copyrightsymbol

 • © behöver inte användas i länder som följer Bernkonventionen. Dock har alla länder inte skrivit under denna och i övriga länder behövs denna symbol för att skydda bilden. Du måste veta vad som gäller i vilket land.

Ändra på bilder

 • Du får inte ändra på bilder utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta är intrång i den ideella rätten.

 • Detta inkluderar beskärning av en bild.

 • Om bilden ändras till oigenkännlighet kan detta eventuellt tolkas som ett enskilt verk och skull eventuellt inte utgöra intrång i upphovsrätten.

Publicering av bilder

 • Publicering av en bild av en person får ske om det tagits i ett offentligt rum.

 • Bilden får inte publiceras i ett reklamsammanhang utan tillstånd av personen bilden föreställer.

 • Personen som bilden föreställer kan inte publicera bilden utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

 • En bild upplagd på ett forum kan vara tillåten att sprida i ett forum och inte i ett annat. Här är det viktigt att veta vad som gäller för respektive forum. Du måste också kolla med den som lagt upp bilden (som du vill sprida) innehar rättigheterna till bilden.

 • En bild kan ägas av ett forum när det gäller den ekonomiska rättigheten och det är upp till dig att läsa igenom det avtal som gäller för respektive sida. Olika lagar kan gälla i olika länder.

 • Om någon publicerar en bild tagen av dig, kan du be personen ta bort bilden. Om detta inte fungerar kan du skicka en faktura med ett belopp som motsvarar vad det kostat att köpa de ekonomiska rättigheterna. I sista hand kan du gå till domstol, men detta kan också innebära kostnader för din del.

 • Var uppmärksam på vad som gäller vid fototävlingar, om det inte finns ett avtal om vidarepublicering har de inte rätt att sprida din bild.

 • Om ditt namn som upphovsrättsinnehavare av bilden inte finns med vid publicering kan du kräva att namnet skrivs dit.

 • Publicering av företags reklambilden är inte tillåten. Ofta verkar dock företag ”godkänna” detta eftersom det är reklam för företaget/produkten.

 • Om du använt någon annans bild kan du bli ersättningsskyldig. Summan ska i sådana fall motsvara vad det kostat dig att köpa bilden och stå i proportion till sammanhanget. Du kan också bestrida krav, med risk att det går till domstol.

 • För alla bilder som publiceras gäller att andra lagar följs, t ex PUL.

 • Slutligen  - om bilder och användning av dem! Om du vill använda en bild på internet, för privat bruk eller vilken orsak som helst så får man inte detta med självklarhet. Varje bild har ett upphovsrättsligt skydd, som varierar. Du måste läsa på vad som gäller för varje enskild bild. Är en bild skyddad måste du följa den licens en bild har. Detta brukar framgå någonstans, t ex på en internetsida finns ofta regler och villkor för att använda bilder.  Finns inte detta - utgå från att du INTE får använda bilden. Om du frågar bildinnehavaren kan denne ge tillåtelse att använda bilden om du ber om det.

Utöver detta finns en möjlighet att använda en Creative Commons-licens eller att skänka bilden till Public Domain. Läs gärna vidare genom att klicka på länkarna.

Länkar

Kamera & Bild - Del av referens till ovanstående text

Svensk lag - Bernkonventionen

BLF - Bildleverantörernas förening
Creative Commons

image

Artikeln är licensierad av digitaldarkroom.weebly.com under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens.

Anders
Sajtvärd på bildredigering och bildbank
digitaldarkroom

Annons:
AndersT
2015-01-19, 05:46
#1

image

Detta verk av digitaldarkroom.weebly.com är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens.

Använd gärna bilden på era sidor

Anders
Sajtvärd på bildredigering och bildbank
digitaldarkroom

AndersT
2015-01-19, 05:50
#2

image

Detta verk av digitaldarkroom.weebly.com är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens.

Fritt efter Lennart Gulbransson.

Använd gärna bilden på era sidor.

Anders
Sajtvärd på bildredigering och bildbank
digitaldarkroom

Kameratrollet
2016-08-11, 01:08
#3

"Bilden får inte publiceras i ett reklamsammanhang utan tillstånd av personen bilden föreställer."

Under förutsättning att den som publicerar i ett reklamsammanhang är näringsidkare.

landsbygdsbo
2016-09-21, 08:39
#4

?? Om man tittar på de löp som voajör-blaskorna (de med bilder kändisar o kungahus) så använder de ju bilder på folk utan att betala för dessa.

Så det hela är en aning mer komplicerat.

Mina egna bilder är co skyddade med kryptering. så jag kan ju bara hoppas att ngn använder dem och att jag får reda på det 😉

Upp till toppen
Annons: