2015-01-10 09:52 #0 av: AndersT

Artikeln beskriver kort vad som gäller för verk som inte har någon tydlig upphovsman, s k anonyma/herrelösa verk.

  • Anonyma/herrelösa verk (orphan works/föräldralösa verk) är verk där man inte inte funnit någon upphovsman eller någon upphovsrättslig innehavare, men ändå är upphovsrättsligt skyddade genom att någon har dem i sin ägo. Till exempel kan ett bibliotek ha en skrift i sin ägo där man inte vet vem som ursprungligen skapade denna, eller ett filmbolag kan inneha en film där man inte vet vem som gjort filmen eller kunnat spåra ursprunget. För att verket ska kallas anonymt/herrelöst ska efterforskningen vara omsorgsfullt gjord.
  • Att vara ägare till ett anonymt verk innebär att de innehar rättigheterna till verket och styr över dess användning. Det finns ett EU-direktiv som reglerar detta och som gjorts till svensk lag och är en del av upphovsrättslagen.
  • Kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och tv-företag med ett public service-uppdrag ges i denna lag möjlighet att digitalisera verk som anses herrelösa och tillhandahålla dem på begäran, t.ex. via internet.
  • En rättsinnehavare ska genom att ge sig till känna kunna hindra fortsatt användning av verket och han eller hon ska då också ha rätt till ersättning från den som använt verket.
  • Övriga anonyma verk är inte tillgängliga utan regleras av respektive rättighetsinnehavare.

Anders